Toerisme en horeca gaan hand in hand.

Het horeca aanbod en de onderlinge samenwerking tussen horeca en toerisme is voor beide sectoren een zeer belangrijk gegeven!

Toerisme Ronse is zich daarenboven bewust dat horeca ondernemers en uitbaters van logies héél belangrijke toeristische ambassadeurs zijn. Twee derde van de toeristen komen niet naar het toeristisch infokantoor maar ze gaan bijna wel allemaal op café of restaurant. Het is heel belangrijk dat horecamensen en logiesverstrekkers op de hoogte zijn van het toeristisch aanbod in hun stad.

* Daarom organiseerde de dienst toerisme van Ronse in samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen reeds 2 keer een opleiding rond ambassadeurschap voor horeca personeel.

* Bijkomend is er twee maandelijks een V-log vergadering, waar de Verenigde logiesverstrekkers van Ronse en de dienst toerisme onderling gegevens uitwisselen. We kunnen met fierheid stellen dat dit samenwerkingsverband als voorbeeld gesteld wordt voor de regio Vlaamse Ardennen!

* Toerisme Ronse participeert eveneens aan het toerisme overleg van Horeca Vlaamse Ardennen, een belangrijke partner in het horeca landschap.
De opleiding "social media en online reviews" die onlangs op 28 oktober in Ronse werd aangeboden door Horeca Vlaanderen in samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen, Horeca Academie, Horeca Vlaamse Ardennen en het stadsbestuur Ronse is een mooi voorbeeld van deze samenwerking.

Toerisme Ronse wou deze bovenvermelde constructieve samenwerking eens daadwerkelijk in de picture zetten. We nodigden de restaurants en de cafés met wie we samenwerken in het kader van groepsuitstappen uit om samen terug te blikken op het voorbije toeristisch seizoen en wilden hen bovenal bedanken voor hun dagdagelijkse inzet! Zij zorgen ervoor dat de toeristen met een fijn en warm gevoel over Ronse naar huis gaan.
Daarom overhandigden we hen graag een zeer originele gadget voor hun zaak en boden we hen een receptie aan, waarbij de personeelsleden van de dienst toerisme nu eens instonden voor de bediening.

Samen zijn we fan van Ronse!

Laatste update 03 feb 2016