Oorsprong en betekenis

In de middeleeuwen kwamen uit alle hoeken van het land geesteszieken op bedevaart naar Ronse, om genezing te vinden bij hun patroon Sint-Hermes. De voorwaarde om die genezing te kunnen krijgen, was een fysieke inspanning als tegenprestatie. Zo ontstond de Fiertelommegang, een jaarlijkse dagtocht van 32,6 kilometer.

De Fiertelommegang werd in 2009 toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen. Er worden nu verdere stappen ondernomen om van de Fiertel werelderfgoed te maken.

De zondag na Pinksteren wordt het schrijn van de heilige Hermes, met de belleman op kop, in een grote cirkel rond de stad gedragen. Zo wordt iedereen die zich binnen de cirkel bevindt, beschermd tegen geestesziekte. De lange tocht is een gezonde traditie, waar jaarlijks meer dan 5000 enthousiaste Ronsenaars en sympathisanten aan deelnemen. Eerlijkheidshalve moeten we eraan toevoegen dat niet iedereen het volledige parcours aflegt. Velen wachten ergens langs het parcours de wandelaars op en sluiten dan aan. Maar de echte Fiertelgangers beginnen hun ommegang al om 7 uur 's morgens met een plechtige misviering waarbij de burgemeester volgens traditie aan de Deken de toestemming vraagt om het schrijn mee te mogen nemen. Intussen is een grote massa mensen bijeen op de Kleine Markt, voor de ingang van de kerk en kan de ommegang van start gaan. Het schrijn komt op een draagberrie en wordt getorst op de schouders van vier dragers. Aan de kop van de stoet stapt de belleman, die met twee bellen de kadans aangeeft.

Het woord "fiertel" is een verbastering van het Latijnse "feretrum", wat reliekschrijn betekent. Een reliekschrijn is een versierde kist, waarin de relikwieën, in dit geval van Sint-Hermes worden bewaard. Op 6 juli 860 werden de relieken van Sint-Hermes van Aken naar Ronse overgebracht. Je kan het schrijn nu bewonderen in de Sint-Hermeskerk.

Alleen Ronsenaars en hun nakomelingen kunnen Fierteldrager worden. Om het schrijn te mogen dragen, moet je eerst een proefperiode doorlopen bij de Maatschappij der Dragers. Pas als blijkt dat de kandidaat-drager met volle engagement mee wil werken aan de traditie van de Fiertel en hij het ook fysiek aankan, wordt er overgegaan tot een definitieve aanwerving.

Laatste update 08 apr 2016

Fierteldata

zondag 11 juni 2017
zondag 27 mei 2018
zondag 16 juni 2019
zondag 07 juni 2020
zondag 30 mei 2021
zondag 12 juni 2022
zondag 04 juni 2023
zondag 26 mei 2024
zondag 15 juni 2025
zondag 31 mei 2026
zondag 23 mei 2027
zondag 11 juni 2028

 

www.fiertel.be

Surf naar www.fiertel.be, een website helemaal in het teken van de Fiertelommegang.