De Fiertel : de weg naar erkenning als werelderfgoed

Het Fiertellandschap als kapstok voor UNESCO-erkenning

De Fiertel van Ronse is een eeuwenoude traditie die deel uitmaakt van de identiteit van de Ronsenaars en die het verdient om op wereldniveau te worden erkend. Sedert 2009 is de Fiertel alvast erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Maar Ronse wil nog een stap verder gaan. Het dossier voor de erkenning door UNESCO wordt momenteel grondig voorbereid, om de kans op succes te vergroten. Deze erkenning is immers een werk van lange adem.

In 2003 zette UNESCO een belangrijke stap door een conventie aan te nemen over de bewaring van het immaterieel erfgoed. Orale tradities, praktijken, rituelen en gebruiken die van generatie op generatie zijn doorgegeven, werden vanaf dat moment erkend als belangrijke bouwstenen van gemeenschappen en culturen. Om het belang ervan aan te tonen werd ook een "representatieve lijst van het immateriële culturele erfgoed van de mensheid" opgericht. De tegenhanger van de meer bekende en veel oudere lijst van het UNESCO -Werelderfgoed was daarmee een feit. 

Om kans te maken op erkenning als UNESCO-erfgoed wordt eerst en vooral werk gemaakt van een voorbereidende studie die de Fiertel zal benaderen vanuit het Fiertellandschap. Met de Fiertel wordt immers al duizend jaar een relatie gelegd met het ons omringende landschap. Het samenspel tussen gebruiken en de natuurlijke omgeving is voor UNESCO een belangrijk uitgangspunt. De resultaten van de voorbereidende studie zullen in 2018 worden voorgesteld.

Meer info:
Dienst Archief & Erfgoed van de stad Ronse
055 31 76 62 - conservator@ronse.be

Laatste update 12 apr 2016

Fierteldata

zondag 11 juni 2017
zondag 27 mei 2018
zondag 16 juni 2019
zondag 07 juni 2020
zondag 30 mei 2021
zondag 12 juni 2022
zondag 04 juni 2023
zondag 26 mei 2024
zondag 15 juni 2025
zondag 31 mei 2026
zondag 23 mei 2027
zondag 11 juni 2028