De Vrijheid

"De Vrijheid" was tot aan de Franse Revolutie een afzonderlijk gebied. Het was een heerlijkheid die volledig in handen was van de clerus. De Vrijheid was als het ware een stad binnen de stad.

De priesters oefenden naast hun kerkelijke functies ook alle bestuurlijke en juridische functies uit. De enclave werd gedomineerd door drie kerken waarvan de ouderdom opklimt tot de 11de eeuw. De Sint-Hermeskerk met de crypte was het epicentrum vaneen belangrijke cultus rond de heilige Hermes. De jaarlijkse Fiertel is vandaag het belangrijkste restant van deze eeuwenoude traditie.

De economische zelfstandigheid van De Vrijheid was een belangrijke voorwaarde voor het onafhankelijk voortbestaan van het gebied. De Kleine Markt was niet alleen een plaats waar handel werd gedreven. De herbergen erom heen gaven onderdak aan de vele pelgrims en hun familie.

Aan het begin van de Fiertel vraagt de burgemeester van Ronse aan de deken de toestemming om het schrijn van Sint-Hermes rond de stad te mogen meedragen. Deze jaarlijkse traditie herinnert aan de vroegere bestuurlijke zelfstandigheid van De Vrijheid.

De opwaardering van dit belangrijke erfgoed geeft Ronse de kans om de stad een nieuw elan te geven.

Vijf kijkdozen informeren over de Vrijheid in 4 talen

De Vrijheid" was van de 10de eeuw tot aan de Franse Revolutie een afzonderlijk stadsdeel, aanvankelijk omsloten door grachten, hagen en beken. Het was een vrijgoed dat volledig in handen van de kerk was. De Vrijheid vormde als het ware een stad binnen de stad. Het stadsbestuur heeft ervoor gekozen om dit erfgoedkwartier in de komende jaren te herwaarderen. Binnenkort zal de stad de eerste concrete ontwerpen voorstellen en bespreken met al wie in de Vrijheid woont en werkt.

Kijkdozen

Ondertussen willen we graag bewoners en bezoekers informeren over de geschiedenis van het gebied. Daarom hebben we vijf kijkdozen laten plaatsen waarmee we, aan de hand van oude prentkaarten en een woordje informatie, mensen een blik op het verleden van het gebied gunnen. Ze werden ontworpen door de lokale firma dotminded, en voorzien van QR-codes waarmee een vertaling van de tekst in het Frans, Engels en Duits kan worden opgeroepen. Het opstapje maakt dat ook kinderen een kijkje kunnen nemen en de verschillen kunnen zoeken tussen vroeger en nu.

Historypin

Digitaal hebben we gewerkt aan een wandeling met nog meer foto's. Deze kan geraadpleegd worden via het programma historypin. Deze kan u raadplegen via deze link

Lees meer over deze digitale wandeling.

 

Laatste update 18 apr 2016