Wapenschild Ronse

Als je op de grote markt staat kan je twee maal het wapenschild van Ronse bewonderen : je vindt het op de obelisk en op het stadhuis.

Het wapenschild van Ronse een tweekoppige adelaar. De adelaar is versierd met een rode tong, bek en klauwen. Op de oude voorstellingen en stadszegels werd het schild eertijds vastgehouden door een - aanvankelijk naakte wilde vrouw. Tijdens het Hollands bewind echter werd deze figuur vervangen door een markiezenkroon bovenop het wapenschild. Het is een link naar de Merode, de laatste heer van Ronse en markies van Westerlo, en in die tijd kamerheer van Willem I. De oorsprong van het wapenschild blijft echter duister. Vermoedelijk is het ontstaan in de context van de rijksabdij van Inde. Ronse hing immers van 825 tot 1250 als leengoed af van de abdij van Inde bij Aken, behoorde onder het oud-regime tot het land van Aalst en maakte als zodanig deel uit van Rijks-Vlaanderen. Rijks-Vlaanderen dan weer is de benaming voor het gedeelte van het graafschap Vlaanderen dat zich binnen de grenzen van het Heilige Roomse Rijk bevond en in leen werd gehouden van de Duitse keizer. Vandaar het symbool van een adelaar.

Laatste update 23 jun 2010