Beschermde Monumenten

Geklasseerde monumenten en dorpsgezichten

-Kerk en crypte St.-Hermeskerk
-Toren Oude St.-Martinuskerk
-Kapel O.L.V. Van Lorette
-Frontgebouw fabriek Cambier-Robette (Hoge Mote)
-Fontein met obelisk Grote Markt
-St-Martinuskerk en de pastorie met hun onmiddellijke omgeving (Stadsgezicht)
-Villa Carpentier en toegangspartij met pilonen
-Villa Carpentier met omgevend park als dorpsgezicht
-Brembosmolen
-Onmiddellijke omgeving van de Brembosmolen als dorpsgezicht.
-Poortgebouw met zijgevels, XVIIde en XVIII-eeuwse gedeelten van de voormalige Dekenij van het Kanunikkenkapittel van Sint-Hermes, thans MUST "afdeling wonen".
-Voorgevel, linker zijgevel en bedaking van de voormalige Brouwerij Dekeyser
-De beuk gelegen aan de "Bruul"
-Site gevormd door de gevelrijen van Hospitaalstraat en Priestersstraat
-De aansluitende site gevormd door de beschermde Hoge Mote en het nieuw aangelegde stadsplantsoen de "Bruul"
-Voormalige textielververij "Theodoor Vandendaele", met inbegrip van de schoorsteen, Pol. Gevangenenstraat
-Beluik "Koer Devos", beschermd monument
-Oudestraat "Oude Kruisberg"
-Het schip, de zuilen van de viering, het vroeg- XIXde-eeuwse koor en transept van de oude Sint - Martinuskerk, beschermd monument.
-De woning met bijgebouwtje Wolvestraat 8-10-12, beschermd als monument en als stadsgezicht de voor- en achtertuin horend bij de woning wolvestraat 8-10-12
-Spoorwegstation N.M.B.S., goederenloods en voormalig telefoon- en telegraafgebouw, beschermd als monument
-Ijzeren voetgangersbrug met hellingen, trappen en afsluitingen, beschermd als monument
-Betonnen boogbrug met inbegrip van de natuurstenen en gietijzeren balustrades langs de helling, beschermd als monument
-Villa Madonna, gelegen Kruisstraat 368, beschermd als monument
-Huis Joly, voor- en achterhuis, garage en tuin, Grote Markt 28-29, beschermd als monument
-Te Nitterveld, villa met omliggende tuin, toegangshek, vijver en bijgebouwen, Savooistraat 223, beschermd als monument
-Herdenkingsteken WO I Sint-Martensstraat, beschermd als monument
Pastorie Sint - Martensstraat 25, beschermd als monument

Laatste update 17 okt 2013