Dringende hulp

Dringende medische hulp
100 of 112 (Europees noodnummer) 

Brandweer
dringende hulp:
100 of 112 (Europees noodnummer)

Politie
Politiekegevangenenstraat 14
9600 Ronse
+32 (0)55 33 70 33

Wachtdienst huisartsen
+32 (0)55 20 66 66
www.hakro.be

Wachtdienst apothekers
+32 (0)900 10 500
www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen
+32 (0)55 30 35 24
www.mijntandarts.be

Algemeen ziekenhuis
Zusters van barmhartigheid
Glorieuxlaan 55
9600 Ronse
+32 (0)55 23 30 11

Antigifcentrum
070/245 245

Autopech
+32 (0)70 34 47 77
www.touring.be

Cardstop
+32 (0)70 344 344

 

Laatste update 26 apr 2011