Uw wagen parkeren

Ronse kiest resoluut voor een autoluwe binnenstad. Dat maakt het historische stadscentrum nog aantrekkelijker voor de bewoners, bezoekers en toeristen.

Sinds 1 maart 2011 is de controle op het parkeren te Ronse uitbesteed aan het bedrijf “Vinci Park”. De grootste wijziging is dat het stadsbestuur niet meer zelf instaat voor de controle en de inning van de bedragen. Dit gebeurt door parkeerwachters van Vinci Park. In de praktijk verandert er weinig aan de huidige tarieven.

Een kort overzicht van de reglementen

 • Betalend parkeren en schijfverplichting in de blauwe zone blijven verplicht tussen 9 en 18 uur,
        behalve op zon- en feestdagen.
 • Gratis parkeren op zaterdagnamiddag in zone betalend parkeren.
 • 15 min. gratis parkeren door het nemen van een ticket.
 • Tarief betalend parkeren : €1/uur
 • Maximum parkeertijd voor betalend parkeren is voortaan 3 uur.
 • Het ½ dag tarief bedraagt €20
 • Bij defect aan de parkeerautomaat wordt de parkeerschijf geplaatst.

 

Zones en tarieven

  Betalende zone   Blauwe zone
Hoe? Ticket Schijf
Hoelang?  Max. 3 uur Max. 2 uur 
Hoeveel?  €1 per uur Gratis
Wanneer? 

Maandag t.e.m vrijdag: 9u00 tot 18u00
Zaterdag: 09u00 tot 13u30
(excl. feestdagen) 

Maandag t.e.m zaterdag: 9u00 tot 18u00
(excl. feestdagen) 

 

 

 

Let op: vanaf 1 maart 2016 tot ... zal de parking aan de Veemarkt niet toegankelijk zijn door wegenwerken.
Meer info

Let op: Europese parkeerschijf

Sinds 2003 is een Europese wetgeving van kracht die het gebruik van een nieuw model blauwe parkeerschijf verplicht. Vanaf deze datum geldt enkel de nieuwe Europese parkeerschijf. Deze schijf is herkenbaar aan het ontbreken van een venster met einduur. Heb je nog geen Europese parkeerschijf, dan kan je beter zo snel mogelijk eentje aanschaffen. Het gebruik van een oude parkeerschijf in de blauwe zone wordt immers niet meer door de vingers gezien worden en hiervoor wordt ook de retributie van het halve dagtarief aangerekend (€20). Een Europese parkeerschijf kan aangekocht worden in de parkeerwinkel.

 

 

Retributie

Plaats u geen geldig parkeerbewijs (ticket, blauwe schijf,…), ligt het niet leesbaar achter de voorruit, of is de toegelaten parkeerduur verstreken? Dan wordt u verondersteld te kiezen voor het forfaitair halve dag tarief van €20. Dit tarief laat toe max. 4,5 uur te parkeren (van 9u tot 13u30 of van 13u30 tot 18u00). De retributiebon dient binnen de 5 kalenderdagen betaald te worden.

Bewonerskaarten 

Bewonerskaart blauwe zone

U kunt in de parkeerwinkel een bewonerskaart blauwe zone bekomen indien u gedomicilieerd bent binnen de blauwe zone. Deze kaart laat u toe onbeperkt te parkeren binnen deze zone. De eerste bewonerskaart is gratis en is 1 jaar geldig. Een tweede kunt u bekomen voor €65. 

Bewonerskaart betalende zone

U kunt in de parkeerwinkel een bewonerskaart betalende zone bekomen indien u gedomicilieerd bent binnen de betalende zone. Deze kaart laat u toe overal te parkeren. De bewonerskaart is 1 jaar geldig en kost €65. 

 Andere gemeentelijke parkeerkaarten

Type?  Zorgverstrekkerskaart Werknemerskaart Aannemerskaart  Handelaarskaart 
Doelgroep? Huisartsen en diensten van thuisverpleging Werkzaam binnen de blauwe zone  Firma's die tijdelijke werken uitvoeren  Handelaars binnen de betalende zone 
Hoeveel?  €65 per jaar €130 per jaar 

€10 per week
€50 per trimester
€75 per semester
€130 per jaar 

€175 per jaar 
Waar? Alle zones Blauwe zone  Alle zones  Alle zones 

 

Voor alle parkeerkaarten zijn uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig of een attest van de werkgever vereist. 

Parkeerwinkel

Ook de verdeling van de bewonerskaarten en parkeerkaarten voor medici en handelaars gebeurt door Vinci Park. Vinci Park opent hiervoor een parkeerwinkel in de Wijnstraat 11 te Ronse.
Men kan in de parkeerwinkel terecht voor:

 • De aanschaf van bewonerskaarten en parkeervergunningen
 • Betaling van het halve-dag-tarief
 • Klachten
 • Inlichtingen allerhande

De parkeerwinkel is open op dinsdagnamiddag van 13u00 tot 19u00.

Meer info?

Download de parkeerfolder met alle info.

VINCI Park
Wijnstraat 11, 9600 Ronse
T: 055/605 528
F: 056/206 549
E: parkeren.ronse@vincipark.be
W: www.vincipark.be

Laatste update 25 feb 2016